Skip to content

Wasina Samnakorn

Grow Your Business Online

Wasina Samnakorn

Wasina
Samnakorn

Digital Marketing Strategist & Consultant

โปรโมทธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SME และ E-Commerce

โซลูชั่นการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจ B2B และ B2C โปรโมทธุรกิจและเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบนแพลตฟอร์ท Google และ Facebook พร้อมให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจของคุณ

Online
Marketing

บริการการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจ

ให้เราเป็นผู้ช่วยและดูแลด้านการตลาดดิจิทัลให้ธุรกิจของคุณ เราไม่เพียงเป็นที่ปรึกษา แต่เราช่วยคุณวางแผนกลยุทธ์ และทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจและเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับธุรกิจ B2C และ B2B ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME ธุรกิจ E-Commerce ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ และอื่นๆ 

google ads for hotels

Digital Advertising Strategy

วางแผนแคมเปญโฆษณาออนไลน์บน Google Ads และ Facebook Ads ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกัน  ตามกลยุทธ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ สามารถวัดผลได้ และบริหารแคมเปญเพื่อใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

Google Analytics

Data-Driven Marketing for E-Commerce

ติดตั้ง Tracking code ขั้นสูงสำหรับ E-Commerce และธุรกิจทั่วไป ทั้ง Google Analytics, Facebook Pixels, Conversion & Event Tracking เพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้งานบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม E-Commerce นำไปใช้ในการวางแผนการตลาด วางแผนโฆษณาออนไลน์บน Google และ Facebook และการทำ Remarketing/Retargeting

social media marketing

Marketing Strategy

วางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ ตั้งแต่การวิเคราะห์ วางแผน และวิจัย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งเพิ่มกลุ่มลูกค้า และเพิ่มยอดขายตามเป้าหมายของคุณ 

web design

Web Design & Marketing​

ออกแบบเว็บไซต์สำหรับธุรกิจและร้านค้า เน้นดีไซน์ที่ตอบโจทย์การตลาด พร้อมฟีเจอร์ Dynamic Content* กลยุทธ์ Personalization ที่ปรับเปลี่ยน content บนเว็บไซต์ตามผู้ใช้งานเพื่อแสดงผลได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด รองรับ E-Commerce Solutions และการชำระเงินออนไลน์

Blog

Trust By

ธุรกิจที่ไว้วางใจ

Testimonials

Let’s work together

Reach more customers & grow your business with Internet Marketing Strategies.