Skip to content

Wasina Samnakorn

Grow Your Business Online

การตลาดโรงแรม

5 กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าที่โรงแรมอาจไม่เคยรู้

เคล็ดลับ: 5 วิธีหาลูกค้าใหม่สำหรับโรงแรมที่คุณอาจไม่รู้

คุณกำลังนั่งรอให้คนเข้ามายังเว็บไซต์โรงแรมของคุณอยู่หรือเปล่า รอให้คนเข้ามาดูโปรโมชั่นบนเว็บไซต์และจองห้องพักของคุณ มันอาจจะสายเกินไปนะคะ เพราะคู่แข่งของคุณอาจจะได้ booking

Read More »
เครื่องมือการตลาดสำหรับคนโรงแรม

20+1 เครื่องมือการตลาดสำหรับคนโรงแรม (Hotelier) ที่ไม่ใช้ไม่ได้แล้ว

เครื่องมือทางการตลาดสำหรับคนโรงแรม ที่จะมาแนะนำกันนี้ เป็นเครื่องมือที่เราใช้งานจริงและมันเวิร์ค (และก็ยังใช้อยู่) แถมส่วนใหญ่ใช้กันได้แบบฟรีๆ

Read More »