Skip to content

Wasina Samnakorn

Grow Your Business Online

hotelier

เครื่องมือการตลาดสำหรับคนโรงแรม

20+1 เครื่องมือการตลาดสำหรับคนโรงแรม (Hotelier) ที่ไม่ใช้ไม่ได้แล้ว

เครื่องมือทางการตลาดสำหรับคนโรงแรม ที่จะมาแนะนำกันนี้ เป็นเครื่องมือที่เราใช้งานจริงและมันเวิร์ค (และก็ยังใช้อยู่) แถมส่วนใหญ่ใช้กันได้แบบฟรีๆ

Read More »